Door het vuur Personages en Locaties

Personages
dramatis personae
Goddelijke wezens
–   Odin   Oppergod en Ase
–   Loki   God van de tweedracht en listigheid
–   Hoenir   Asengod, mede-schepper van de mens
–   De 3 Nornen   Schikgodinnen, spinsters van het lot
Nevelrijkers
–   Hreidmar   Koning van het Nevelrijk, machtige (zwarte) magiër
–   Otr   Prins van het Nevelrijk, gedaantewisselaar
–   Fafnir   Prins van het Nevelrijk, gedaantewisselaar, bewaker van de burcht van Hreidmar
–   Regin   Prins van het Nevelrijk, smid, bouwer van de burcht van Hreidmar
–   Lyngheid   Prinses van het Nevelrijk, grootmoeder van Hjordis
–   Lofnheid   Prinses van het Nevelrijk
–   Andvari   Dwerg in het Nevelrijk, eigenaar van de ring Andvaranaut en de schat: het goud van Gust
–   Gýgrin   Trollenvrouw die Brynhildr wil weerhouden van het redden van Sigurdr van de Hel
Budlingen (Hunnen)
–   Brynhildr   Aanvoerster van de Walkuren, oogappel van Odin, dochter van Budli
–   Attila de Hun   Koning van de Hunnen, zoon van Budli, broer van Brynhildr
Völsungs (clan van de wolf)
–   Sigmund   Völsung, clan van de wolf, koning van de Hunnen, vader van Sigurdr
–   Hjordis   Vrouw van Sigmund, moeder van Sigurdr
–   Sigurdr   Laatste telg van de Völsungs
Hundingen (clan van de hond / Longobarden vervolg: Lombardije)
–   Lyngvi   Koning van de Hundings, Saksen/Longobarden, doder van Sigmund
–   Hjorvard   Broer van Lyngvi
Gjukingen (Burgundar / Bourgondiërs)
–   Grimhildr   Heks, Konigin van de Burgundar, vrouw van Gjuki
  Gjúki   Koning van de Burgundar
–   Gundohar   Prins van de Burgundar
–   Hogni   Prins van de Burgundar
–   Guthormr   Prins van de Burgundar, doder van Sigurdr
–   Gudrun   Prinses van de Burgundar
–   Gudny   Prinses van de Burgundar
Juten
–   Hjalprek   Koning van Thy, beschermer van weduwe Hjordis en haar zoon
–   Alf   Prins van Thy, nieuwe echtgenoot van Hjordis
Overige
–   De 7 Pimpelmezen   De mezen die Sigurdr de draak zien verslaan en hem raad geven
–   Gripir   Koning van De Donderende Vallei, broer van Hjordis, met voorspellende gave
–   Garmr   De hellehond voor wiens neus Brynhildr Sigurdr weghaalt bij Gnípahellir, de poort van de hel
       

Locaties
1.  Walhalla / De Oerbron (Urðarbrunnr)
2.  Nevelrijk, de burcht van koning Hreidmar
3.  Thy, de burcht van koning Hjalprek
 
4.  Burcht Hjalprek > Zee bij land van de Hundings (noord Duitsland)
5.  De vuursteenvlakte (Westfalen)
6.  Paleis in De Donderende Vallei > Burcht met de vlammende wal op De Hindenberg (Frankenland)
 
7.  Burcht van de Burgundar (Worms)
8.  Burcht met de vlammende wal op De Hindenberg > Burcht van de Burgundar
9.  Burcht van de Burgundar / Nevelrijk > Helrijk > Walhalla / Tussen Donau en Tisza (Hongarije)